Loading ...
Ресетирај го сортирањето
#ТипИме на здравствена установаВидАдресаОпштина
1ЈЗУ Здравствена установа-Природно лекувалиште НЕГОРСКИ БАЊИ АД с.Негорци Гевгелија Болничка здравствена заштита ПЗУ (Природни лекувалишта) МАРШАЛ ТИТО ББ 18 Гевгелија
2ЈЗУ Јавна здравствена организација Здравствен дом ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ п.о.Делчево Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Здравствени домови) МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 0044 23 Делчево
3ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ц.о.ПЕХЧЕВО Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Здравствени домови) ИНДУСТРИСКА 0006 60 Пехчево
4ЈЗУ ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Центри за јавно здравје) 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ 68 Куманово
5ПЗУ Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ДР.ТАШКОВ Скопје с.Мирковци Општа медицина 2 7 4 Чучер Сандево
6ПЗУ Приватна здрваствена установа-ординација по општа стоматологија БИСЕР Прилеп Стоматологија ТРАЈКО САНДАНСКИ 1-а 47 Прилеп
7ПЗУ ПЗУ Поликлиника од специјалистичко-консултативната здравствена заштита Д-Р ЦИВКАРОСКИ Битола Специјалистичко-консултивна здравствена заштита-стоматологија ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ ЛАМЕЛА 2 60 Битола
8ПЗУ Приватна здравствена установа ординација по општа медицина ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА Прилеп Општа медицина ЕГЕЈСКА 111 21 Прилеп
9ПЗУ Приватна здравствена установа-Специјалистичка ординација по орална хирургија Д-р Ајдинска Скопје Специјалистичко-консултивна здравствена заштита-стоматологија ПАРИСКА ББ 75 Карпош
10ПЗУ Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р ПЕТИ Скопје Стоматологија ТЕТОВСКА 35 76 Центар