Loading ...
Ресетирај го сортирањето
#ТипИме на здравствена установаВидАдресаОпштина
1ЈЗУ Јавна здравстевна установа ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА Демир Хисар  БИТОЛСКА ББ 25 Демир Хисар
2ЈЗУ Здравствена установа-Природно лекувалиште НЕГОРСКИ БАЊИ АД с.Негорци Гевгелија  МАРШАЛ ТИТО ББ 18 Гевгелија
3ЈЗУ Јавна здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза ЈАСЕНОВО со целосна одговорност с.Јасеново Велес  НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 80 Чашка
4ЈЗУ Јавна здравствена организација Здравствен дом ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ п.о.Делчево  МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 0044 23 Делчево
5ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ц.о.ПЕХЧЕВО  ИНДУСТРИСКА 0006 60 Пехчево
6ЈЗУ Јавна здравствена установа Психијатриска болница СКОПЈЕ Скопје  ПРОЛЕТЕРСКА ББ 38 Карпош
7ЈЗУ Јавна здравствена установа ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА ц.о. Скопје  ВОДЊАНСКА 17 77 Центар
8ЈЗУ Јавна здравствена установа Геронтолошки Завод 13 НОЕМВРИ Скопје  4-ТИ ЈУЛИ 129 29 Ѓорче Петров
9ЈЗУ Ј.З.У.Институт за јавно здравје на Република Македонија Скопје  50-ТА ДИВИЗИЈА 6 77 Центар
10ЈЗУ Јавна здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје  ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ - МАРКО 28 77 Центар